Over ons


Wist u dat...

* de Heemtuin ruim 3000m2 natuurschoon groot is?

* 24 vrijwilligers zich inzetten om u een prachtige tuin te bieden?

* er ruim 300 soorten planten voorkomen?

* dat wij niet alleen een mooie tuin bieden, maar ook uw vraagbaak zijn voor informatie over wilde planten in uw eigen tuin?

* wij zaden en stekken verkopen?

* wij de vrijwilligersprijs van de gemeente Lisse hebben gekregen?

 


Vrijwilligers


De Heemtuin bestaat dankzij haar vrijwilligers. Ruim 20 mensen, jong en wat ouder,  zetten hun beste beentje voor om onze schitterende tuin met ruim 300 soorten aan wilde planten, te onderhouden. Ook de bijbehorende opstallen en technische voorzieningen, denk aan waterbeheer, worden door ons zelf onderhouden. Bij de Heemtuin werken dan ook vrijwilligers met een rijke variatie in interesse gebied. Samen vormen wij een team enthousiastelingen waarbij het sociale aspect binnen onze vrijwilligersgroep bovenaan staat. Helpen bij de Heemtuin is vooral gezellig!!
Er wordt gewerkt op de woensdag- en vrijdagochtend tussen 09.00 en 12.00, natuurlijk drinken we tussendoor ook gezellig koffie met elkaar.  Alle medewerkers kiezen zelf op welk dagdeel ze actief willen zijn en hoe vaak. Niets moet, alles kan.


Kom je ons ook helpen?


De Heemtuin Lisse kan niet bestaan zonder vrijwilligers! Er is dan ook altijd plaats voor nieuwe mensen die willen helpen. Hou je van plant onderhoud. De Heemtuin is een unieke en inspirerende plek om over de natuur te leren in de breedste zin van het woord. Je hoeft geen kennis van onze wilde planten te hebben. Heb je die wel, dan kun jij je kennis ook inzetten in het doen van voorstellen voor aanvullende onderhoudsplannen.

Ben je niet zo van plant onderhoud. Wij hebben ook plaats voor vrijwilligers die meer van techniek houden en willen meehelpen aan onderhoud van onze opstallen en infrastructuur.

Ook zoeken wij een vrijwilliger die wil helpen bij onze speciale themadagen. Dat kan bijvoorbeeld zijn voor NL-Doet, Open Monumentendag, acties of educatieve themadagen. De organisatie van de themadagen doen we met elkaar, maar ook hiervoor geldt niets moet, alles kan.

Heb je meer met besturen en wil je je inzetten voor het reilen en zeilen van de Heemtuin? Dat kan ook! Wij zoeken een secretaris en iemand ter aanvulling voor de PR.

Deze functies willen wij graag in een persoonlijk gesprek toelichten.

Heb je interesse kom dan eens langs op de woensdag- of vrijdagochtend en proef de sfeer. Je kunt ons ook mailen info@heemtuinlisse.nl of neem contact met ons op via het contactformulier.

Heel graag tot ziens!ANBI gegevens


Naam en contact gegevens

Naam: 
Stichting Heemtuin Lisse

Registratienummer bij Belastingdienst: 
RSIN: 8210.12.381

Kamer van Koophandel
Ingeschreven onder nummer 27348012

Contact gegevens:
Bezoekadres: Heempad, 2161KW Lisse
Algemeen email adres: info@heemtuinlisse.nl
Email adres secretaris: helmabijl@hetnet.nl (waarnemend)
Telefoon: 0252-418296; voor imkerzaken 0655793239
Website: https://www.heemtuinlisse.nl/

Doelstelling en beleidsplan

Doelstelling:
Zoals vermeld in artikel 2 van de statuten is het doel van de Stichting:

 1. Het beheer van de Heemtuin Lisse zijnde een wilde plantentuin; het organiseren van educatieve activiteiten op het gebied van natuur en milieu en het in stand houden van de voor genoemd doel op de Heemtuin aanwezige opstallen en overige bezittingen. 
 2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 3. De stichting dient bij het vorenstaande het algemeen belang.

Beleidsplan 2023:
De Stichting Heemtuin Lisse verkrijgt inkomsten door: verkoop van planten en zaden; vergoedingen voor groepsbezoeken; giften; donaties van “Vrienden van de Heemtuin”; acties van lokale bedrijven (Rabobank clubsupport, AH statiegeld actie. Etc.). Voor het financieren van incidentele projecten wordt soms een beroep gedaan op lokale fondsen voor goede doelen.
Naast de zorg voor het reguliere onderhoud van de tuin en de techniek heeft het bestuur dit jaar als extra aandachtspunten:

 • Het vervullen van de vacante plaatsen in het bestuur.
 • Het aantrekken van nieuwe vrijwilligers, zo mogelijk van een volgende generatie.
 • Zorgen voor publiciteit: website en facebook bijhouden; regelmatig stukjes in de lokale krantjes.
 • Het opknappen van delen van de tuin, die wat achterop geraakt zijn, zoals het plaggen van de bloemenweide waar riet de overhand begon te krijgen.
 • Het aanvullen en actualiseren van het beheersplan voor de heemtuin.
 • Het aantrekken van nieuwe donateurs (“vrienden van de heemtuin”)
 • Het bespreken van de relatie met Groei & Bloei, afdeling Bollenstreek.

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Bestuurssamenstelling: 
Voorzitter: Dhr. Tom Rooijakkers
Penningmeester: Mw. Miriam van Leeuwen
Secretaris: vacature
Coördinator vrijwilligers: Mw. Helma Bijl – de Weger
Coördinator educatie: Mw. Nancy van Moorten
Coördinator social media: Mw. Marjolein van der Kamp

Beloningsbeleid: 
Alle betrokkenen bij de Heemtuin Lisse doen hun werk op vrijwillige basis
en krijgen daarvoor geen beloning in geld of natura en geen vacatiegeld. 
Gemaakte onkosten worden vergoed.

Verslag activiteiten 2022

Intern

Na 2 jaar uitstel door Covid werd op 19 maart weer een jaarvergadering gehouden. Per commissie werd teruggeblikt op de zaken van het afgelopen jaar, maar m.n. vooruit gekeken naar de plannen voor 2022. Ter inventarisatie van hetgeen onder de vrijwilligers leeft werd per commissie een boom volgeplakt met blaadjes met ideeën, suggesties en opmerkingen.

Op woensdagochtend en vrijdagochtend is de vrijwilligersploeg actief met het onderhoud van de tuin. Afhankelijk van het seizoen betekent dat wieden, snoeien, verplanten, harken en onderhoud van gebouwen en alles wat zich verder aandient. 

Een grote klus die werd aangepakt was het afplaggen van de bloemenweide, ophogen met de juiste grond en voorzien van een deel nieuwe planten en veel zaaigoed. Het resultaat was geweldig: een volle bloeiende weide.

Tevens werd rond een deel van de bloemenweide een beschoeiing in de grond aangebracht om het oprukkende riet vanaf de dijk langs de Ringsloot tegen te gaan. 

In 2022 zijn de volgende succesvolle activiteiten georganiseerd:

 • Vrijdag 11 maart: NL-Doet
 • Zondag 3 april: open middag, thema Stinzenplanten
 • Zondag 8 mei:  open middag, rondwandeling
 • Woensdag 18 mei: plantenruil i.s.m. Groei & Bloei
 • Zondag 22 mei: open middag, thema nationale imkerijdag
 • Maandag 6 juni (2 Pinksterdag): open middag, rondwandeling met puzzeltocht voor kinderen
 • Vrijdag 24 juni: nachtvlinderen i.s.m. De Groene Bol
 • Zaterdag 2 juli: ontvangst deelnemers fietstocht Fiets zoekt Groen
 • Zondag 10 juli: open middag, thema zintuigen
 • Zondag 14 augustus: open middag, rondleiding met uitleg over verschillende planten
 • Zaterdag 10 september: Open Monumentendag, thema duurzaamheid en biodiversiteit
 • Vrijdag 23 september: ontvangst van de deelnemers fietstocht Fiets zoekt Boer
 • Zaterdag 1 oktober: plantenruil i.s.m. Groei & Bloei
 • Donderdag 24 november: ontvangst school met educatief thema ihkv nationale boomfeestdag

Financiële verantwoording (inkomsten en uitgaven 2023)


Inkomsten 2023 Bedrag
Bijdrage Groei & Bloei € 400,-
Vrienden van de Heemtuin € 810,-
NL Doet € 350,-
RABO Clubsupport € 391,-
Albert Heijn actie € 27,-
Opbrengst verkoop en bezoekers € 376,-
Rente spaarrekening € 5,-
Totaal inkomsten € 2355,-
Tekort € 370,-

Uitgaven 2023 Bedrag
Onderhoudskosten € 885,-
Representatiekosten € 151,-
Verzekering + administratiekosten € 858,-
Organisatiekosten € 835,-
Totaal uitgaven € 2729,-